Hizmet Sözleşmesi

  İş bu sözleşme 1 sayfa sözleşme metninden oluşmaktadır.

   

  Rezervasyon Şartları: Rezervasyon Fuarbakalim.com'un gönderdiği ‘Rezervasyon Talep Formu ve Paket Tur Sözleşmesi’nin eksiksiz doldurularak (kaşe ve imzalı), info@fuarbakalim.com e-posta adresine gönderilmesi ve kişi başı paket tur bedelinin tamamının ödenmesi halinde gerçekleştirilir. Yolcunun, iş bu sözleşme gereğince ödemesi gereken herhangi bir bedeli zamanında ödememesi halinde Fuar Bakalım sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu kapsamda ödenen bedeller geriye alınamaz. Ayrıca Fuar Bakalım temerrüd dolayısıyla uğradığı veya iş bu sözleşme sebebiyle diğer gerçek ya da tüzel kişilerle yaptığı sözleşmeler veya üstlendiği sair yükümlülükler dolayısıyla uğrayacağı zararları yolcudan isteme hakkına da sahiptir. Sözleşmede yer alan bedelin ödenmemesi halinde ayrıca sözleşmede kararlaştırılan bedelin yarısı, cezai şart olarak yolcudan tahsil edilir.

  Rezervasyon İptali: Fuar Bakalım'ın düzenlediği turlar için yurtdışında servis aldığı acentalara ve otellere etkinlik tarihinden 60 gün öncesinde ön ödeme yapmakta veya garanti vermektedir. Yolcunun seyahati iptal etmesi halinde, aşağıdaki iptal şartları uygulanır; 60 gün veya daha önce yapılan iptallerde, paket program bedelinin %50’si, 60 günden daha az bir süre kala yapılan iptallerde, paket program bedelinin tamamı iptal şartları doğrultusunda yanar. Yolcunun gerek yurtiçi gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (feribot, uçak, tren, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından, sağlık durumundan, vize alınamaması halinde veya herhangi bir sebepten dolayı yurt dışına çıkamama yolcunun sorumluluğunda olup, bu konuda Fuar Bakalım'ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenlerden dolayı yolcu Fuar Bakalım'a para iadesi veya tenzili dâhil hiçbir hak talebinde bulunamaz. İş bu sözleşmenin ifası yolcunun kusuru dâhilinde mümkün olmazsa Fuar Bakalım bundan sorumlu tutulamaz.

  Ödemeler: Fuar seyahat paketlerimiz Euro veya Amerikan Doları cinsinden fiyatlandırılmıştır. Kabuledilen ödeme tipleri Nakit, Havale / Eft ve Kredi Kartıdır. Havale ve Eft ödemeleri için Fuar Bakalım banka hesap bilgileri; ekteki proforma faturada belirtildiği gibidir. Ayrıca Kredi Kartı ile yapılan taksitli ödemelerde Fuar Bakalım’ın ön görmüş olduğu vade farkları ücrete yansıtılacaktır.

  Fiyata Dahil Hususlar ve İstisnalar:Seyahat programları ile ilgili fiyata dahil tüm hizmetler ayrı, ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki hizmetler ayrıca ücrete tabidir. Yurtdışı seyahat programlarında gidilecek ülke veya ülkelerin mevzuatı(larına)  göre, yolcudan alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler yolcuya aittir..

  Hareket Saatleri: Uçak, Vapur, Tren, Otobüs hareket saatleri duyuru yada broşürün basıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden, seyahat öncesi ve seyahat esnasında otel veya özel pansiyonların ve yerel acentaların yaptığı değişikliklerden Fuar Bakalım sorumlu tutulamaz. Havayollarının tek taraflı olarak yaptığı uçuş iptallerindeFuar Bakalım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Havayollarının uçuş iptali nedeniyle değiştirilen uçak bileti ücretinde meydana gelebilecek fiyat artışları yolcuya aittir. Bununla birlikte iptal edilen uçuş rezervasyon için iptal sebebi oluşturmayacaktır.

  Vize: Vize talebinde bulunacak yolcuların, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerle ilgili belgeleri, istenilen sayıda fotoğraf ve geçerli pasaportu, uçuş tarihinden en az 20 iş günü öncesine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir gecikmeden dolayı doğacak aksaklıklar Fuar Bakalım kesinlikle sorumlu tutulamaz. Vize takip işlemi firmamız tarafından yapılır, ücret yolcu tarafından ödenir. Vizenin konsolosluk tarafından verilmemesinden firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak firmamızın yapmış olduğu zorunlu harcamalar (iadesiz uçak bileti, ön rezervasyon giderleri, vize giderleri v.b.) yolcudan talep edilir. Hareket tarihine kadar vize ücretlerinde meydana gelebilecek fiyat artışları yolcudan talep edilir.

  Acentanın Sorumluluğu: Sözleşmeye taraf seyahat acentası sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, seyahat acentası sorumlu tutulamaz. Paket tur sırasında, seyahat acentasının sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda; seyahat acentası, paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise; seyahat acentası tüketicinin hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

   

  İhtilaf vukuunda İstanbul Anadolu Adliyesi İcra ve mahkemeleri yetkilidir.

   

  SEYAHAT ACENTASI KAŞE / İMZA                                                                                    MÜŞTERİ YETKİLİ ADI / KAŞE / İMZA  

   

  © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Acente 2